Laatste artikelen

integriteit en vertrouwen elkaar

Dit moet je weten over een integriteitsonderzoek

Kim Burns Juridisch, Ondernemen, Werken

Een integriteitsonderzoek is niet direct iets waar je over na denkt als werkgever. Ondanks dat je het liefst iedereen wilt vertrouwen op de werkvloer, kan het wel eens voorkomen dat er informatie gelekt wordt. Als bedrijf zijnde heb je echter vaak te maken met gevoelige informatie en documenten, welke niet door derden ingezien mogen worden. In dit geval kan een onderzoek onder de huidige en toekomstige werknemers gaan helpen. Maar wat kun je allemaal verwachten en waar wordt naar gekeken? Onderstaande informatie legt het voor jou uit, zodat je zelf een onderzoek in kunt stellen.

Het integriteitsonderzoek kent vormen

Een integriteitsonderzoek wordt ingezet indien er gevoelige zaken op de werkvloer gebeuren. Het kan zijn dat er verdachte situaties zijn, maar ook als er nieuwe werknemers aangenomen moeten worden. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar fraude en diefstal, het lekken van gevoelige informatie, ongewenste omgangsvormen en beleids- en risicoanalyses. Ook kunnen er eventueel trainingen gevolgd worden waarin je te weten komt hoe je om moet gaan met integriteitsschendingen. Hiermee kun je in de toekomst veel problemen voorkomen. Je wilt immers dat jouw bedrijf een goede naam houdt en dat eventuele gegevens niet zichtbaar gaan zijn voor de buitenwereld.

De regels niet gaan doorbreken

Een werkgever moet altijd integer te werk gaan. Hiermee wordt eigenlijk bedoeld dat de functie zorgvuldig uitgeoefend moet worden. Er zijn daarbij altijd regels opgesteld voor op de werkvloer. Je moet voldoende verantwoordelijkheden hebben. Zodra de regels ontbreken of niet helder genoeg zijn, dan handel je vaak op een moreel verantwoorde wijze. Daarbij worden de sociale en ethische normen in acht genomen. Door deze normen in de gaten te houden kun je kritisch naar jezelf gaan kijken en tegelijkertijd ook anderen aanspreken op hun gedrag. Je voorkomt hiermee dat er problemen ontstaan tussen medewerkers.

integriteit en vertrouwen elkaar

De verschillende zaken rondom integriteit

Het integriteitsonderzoek gaat echter verder dan alleen de normen en waarden die toch al moeten gelden. Zoals hierboven al gemeld heb je ook te maken met fraude en corruptie op de werkvloer. Dit is vaak wel de beperkte uitleg die bij het begrip integriteit hoort. Tegelijkertijd kan het ook uitgebreider worden omschreven door te kijken naar betrouwbaarheid, collegialiteit, objectiviteit, klantgerichtheid en fatsoenlijkheid. Ook efficiëntie en effectiviteit kan hiermee te maken hebben. Als werkgever moet je daarom alles meenemen op de werkvloer, zodat het in goede banen geleid wordt. Iedereen zal jou als werkgever op een andere manier gaan bekijken.

Integriteit in de praktijk toepassen

In de praktijk kan een integriteitsonderzoek ervoor zorgen dat er geen belangenverstrengeling te vinden is. Je maakt immers jouw eigen positie duidelijk en in conflictsituaties kun je alle belangen duidelijk hebben. Als je bijvoorbeeld gevraagd wordt om advies uit te brengen over een offerte van een bepaald bedrijf, dan kun je dat kenbaar maken aan medewerkers. In dit geval maak je dus iets kenbaar, maar je houdt de gevoelige informatie achterwege. Ook persoonlijke informatie wordt niet verteld. Zo zullen bijvoorbeeld CV’s na afloop van een sollicitatiegesprek altijd vernietigd worden.

Tags: , ,

Comments are currently closed.